Författarinstruktioner

Allmänt

 • Sömn och Hälsa tar inte ut publiceringsavgifter från författare för utgivning av artiklar eller insändande av manuskript.
 • Manuskript kan lämnas in löpande under hela året.
 • Författare kan kontakta redaktionen (somnhalsa@hkr.se) med frågor.

 

Språk

 • Manuskript kan skrivas på svenska eller engelska.
 • Tidskriften tillhandahåller inte språkgransknings-/korrekturtjänster. Inlämnade manuskript förväntas vara skrivna med korrekt språk och vara korrekturlästa.

 

Sektioner

 • Tidskriften består av de olika sektionerna originalartiklar, populärvetenskapliga sammanfattningar av studier och uppsatser, bokrecensioner, goda exempel – erfarenheter av ”best practice” samt essäer.
 • Originalartiklar är sakkunniggranskade.
 • Antal ord för manuskript i varje sektion:
  • Originalartiklar: 1500 – 5000 ord
  • Populärvetenskapliga sammanfattningar av studier och uppsatser: 600 – 3000 ord
  • Bokrecensioner: 500 – 800 ord
  • Goda exempel – erfarenheter av ”best practice”: 600 – 3000 ord
  • Essäer: 500 – 1200 ord

 

Referenser

 

Formatering

 • Författare uppmuntras att använda tidskriftens mall för manuskript.
 • Manuskript ska sändas in med dubbelt radavstånd samt med sidnumrering och radnumrering.
 • Fotnoter eller slutnoter bör undvikas.
 • Bilder, illustrationer, tabeller placering i texten. Endast innehåll där författaren har upphovsrätt får skickas in, alternativ att författaren inhämtat tillstånd för att använda material där upphovsrätten innehas av tredje part.

 

Filer

 • Manuskript laddas upp i Wordformat.