Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Jag, den insändande författaren garanterar att jag, när sådana finns, har tillåtelse av samtliga medförfattare att sända in denna version av manuskriptet enligt tidskriftens kriterier för författarskap och att vara deras talesperson under granskningsprocessen och därefter. Jag godkänner också distribution med CC BY licens och även detta har godkänts av medförfattare.
  • Manuskriptet har inte tidigare publicerats i nuvarande insända version och är inte heller under beaktande av en annan tidskrift. Om manuskriptet har publicerats i en tidigare version ska detta tydligt anges; se tidskriftens redaktionella riktlinjer. (Ange gärna förklaring i rutan ”Kommentarer till redaktören” om det är relevant).
  • Den insändande författaren har angett sitt ORCiD-identifikationsnummer i sina författardata om sådant finns och även eventuella medförfattares nummer, detta i enlighet i enlighet med tidskriftens policy.
  • Allt material som presenteras i manuskriptet där upphovsrätten innehas av tredje part har framställts på ett korrekt sätt och erforderliga tillstånd har inhämtats av den insändande författaren.
  • Texten följer de stilistiska och bibliografiska krav som anges i författarinstruktionerna.
  • Manuskriptfilerna som laddas upp för granskning är anonymiserade enligt Språk och stils policy.
  • Bidraget är en Word-fil.
  • I de fall där det är tillämpligt har forskningen prövats av en lämplig etisk kommitté och namnet på kommittén samt godkännandets referensnummer inkluderats i det insända manuskriptet.

Riktlinjer för författare

Se de fullständiga författarinstruktionerna.

Integritetspolicy

Genom att skicka in ditt manuskript för bedömning godkänner du villkoren för personuppgiftsbehandling som beskrivs i vår integritetspolicy.