Policy för öppen tillgång

Allt publicerat innehåll i Språk och stil ges ut med omedelbar öppen tillgång vilket betyder att användare inte behöver betala eller registrera sig för att läsa innehåll.

Fram t.o.m. volym 29  (2019) tillämpades delad copyright mellan Författarna och Språk och stil, därefter tillhör copyright enbart Författarna.

Artiklar i Språk och stil f.o.m. volym 30 publiceras under villkoren i en Creative Commons-licens (CC BY 4.0), som tillåter användning, nedladdning, distribution, länkning till och reproduktion i vilket medium som helst, förutsatt att originalverket är korrekt citerat. Artiklar i volymerna 1-29 publicerades utan Creative Commons-licens. Licens- och upphovsrättsinformation anges på webbsidan för varje artikel. 

Språk och stil tar inte ut några avgifter för författare eller publicering.

Författare uppmuntras att deponera den slutgiltiga publicerade versionen av sin artikel för självarkivering (författarens personliga webbplats) och/eller arkivering i ett institutionellt arkiv omedelbart efter publicering.