Uppgifter om tidskriften

Tidskriftens namn: Språk och stil

Tidskriftens förkortning: SoS

ISSN Online: 2002-4010

ISSN Print: 1101-1165

Huvudredaktör: David Håkansson, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Huvudredaktörens e-postadress: David.Hakansson@nordiska.uu.se

Tidskriftsägare och utgivare: Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning

Adress: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Box 527, 751 20 Uppsala

Organisationsnummer: 817602-3672

Kontaktperson: David Håkansson (huvudredaktör)

Kontaktpersons e-postadress: David.Hakansson@nordiska.uu.se

Publiceringsavgifter: Ingen författaravgifter tas ut.

Publiceringsfrekvens: Språk och stil utkommer med ett nummer varje år. Särskilda temanummer därutöver kan förekomma.

Finansiering: Språk och stil ges ut med stöd både från Vetenskapsrådet och från Svenska litteratursällskapet i Finland samt i någon mån genom prenumerationsintäkter.

Licens: Creative Commons CC BY 4.0 Licens

Upphovsrätt: Fram t.o.m. volym 29 NF (2019) tillämpades delad copyright mellan Författarna och Språk och stil, därefter tillhör copyright enbart Författarna. 

Indexering: Annual Bibliography of English language and Literature (ABELL); ArtikelSök;

Database for statistikk om høgre utdanning (NSD)