Språk & Stil och personuppgiftshantering

Språk & Stil behandlar personuppgifter för akademiskt skapande, dvs. för att färdigställa och sprida vetenskapligt innehåll. Det innebär att Kungliga biblioteket erbjuder Publicera som ett infrastrukturellt stöd och lagringyta för tidskriften.

Här beskrivs hur tidskriften samlar in och behandlar personuppgifter genom Publicera.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk levande person. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Kontakt

Ansvarig för behandling av personuppgifter för Språk & Stil är huvudredaktör Björn Melander. E-post: Bjorn.Melander@nordiska.uu.se.

Personuppgifter för användare av Publicera

SYSTEM

Publicera, publicera.kb.se.

ÄNDAMÅL

Ändamålet med behandlingarna är att färdigställa och sprida vetenskapligt innehåll, inkl. att  göra det möjligt för författare, redaktörer och granskare att arbeta med manuskripthantering, redigering och publicering av artiklar på internet.

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

Registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND

Personuppgifterna lagras på servrar i Sverige. Det metadata om författare som är offentliggjort får överföras till tredje land.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Obligatoriska fält: Användarnamn, förnamn, efternamn, e-post, land.

Krypterat fält: Lösenord

Möjlighet att fylla i följande fält erbjuds: Hälsningsfras, förnamn, mellannamn, efternamn, suffix, användarnamn, kön, lösenord (krypterat), e-postadress, ORCiD ID, webbsida, land, telefonnummer, faxnummer, affiliering, biografi, registreringsdatum.

GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Samtycke.

LAGRINGSPERIOD

Personuppgifter lagras utan tidsbegränsning.