Redaktion

Chefredaktör

Christina Samuelsson
CLINTEC/Logopedi, Karolinska institutet
Blickagången 9A, 141 52 Huddinge
+4670-2696361
Christina.samuelsson@ki.se

 

Medredaktörer

Ellika Schalling, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet ellika.schalling@neuro.uu.se

Kristina Hansson, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet kristina.hansson@med.lu.se

Christina Reuterskiöld, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV, Linköpings universitet christina.reuterskiold@liu.se

Karin Brunnegård, institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet  karin.brunnegard@umu.se

Christina Persson, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet christina.persson@neuro.gu.se

 

Redaktionsråd

Olof Sandgren, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet olof.sandgren@med.lu.se

Fredrik Karlsson, institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet fredrik.k.karlsson@umu.se

Per Östberg, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC, Karolinska institutet per.ostberg@ki.se

Sofia Strömbergsson, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC, Karolinska institutet sofia.strombergsson@ki.se

Ulrika Nygren, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC, Karolinska institutet ulrika.nygren@ki.se

Anna Eva Hallin, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC, Karolinska institutet annaeva.hallin@ki.se

Charlotta Saldert, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet charlotta.saldert@neuro.gu.se

Elisabet Lundström, Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner, Medicinsk enhet Klinisk nutrition, Medicinsk enhet Logopedi

elisabet.lundstrom@regionstockholm.se

Ulrika Löfkvist, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, logopedi, Uppsala universitet

ulrika.lofkvist@uu.se