Redaktion

Huvudredaktör

Jens Ljunggren
Historiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Epost: Jens.ljunggren@historia.su.se

Medredaktörer

Daniel Alsarve
Institutionen for hälsovetenskaper
Enheten for idrottsvetenskap
Örebro universitet
701 82 Örebro
Epost: daniel.alsarve@oru.se

Isak Lidström
Linnéuniversitetet
352 52 Växjö
Epost: isak.lidstrom@lnu.se

Daniel Svensson
Idrottsvetenskap (IDV)
Malmö universitet
205 06 Malmö
Epost: daniel.svensson@mau.se

Support Kontakt

Jens Ljunggren
Epost: Jens.ljunggren@historia.su.se

Redaktionskommitté

Svenska idrottshistoriska föreningens styrelse:

Lars Liljegren, ordförande
Kjell Fagerqvist
Jens Ljunggren, Stockholms universitet
Birgitta Persson, Stockholms gymnastikförbund
Linus Sollin, Malmö stadsarkiv
Daniel Alsarve, Örebro universitet
Isak Lidström, Linnéuniversitet
Daniel Svensson, Malmö universitet
Marit Stub Nybelius, Högskolan Dalarna

Redaktionsråd

Susanna Hedenborg, Malmö universitet
Björn Horgby (emeritus)
Johnny Hjelm, Umeå universitet
Oskar Solenes, Molde universitet, Norge