Uppgifter om tidskriften

Tidskriftens namn: Idrott, historia & samhälle: Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift

Tidskriftens förkortning: IHS

ISSN (Print):0280-2775

ISSN (Online): 2004-7843

Huvudredaktör: Jens Ljunggren

Huvudredaktörens e-postadress: Jens.ljunggren@historia.su.se

Utgivare/ägare: Svenska idrottshistoriska föreningen (SVIF)

Utgivares/ägares kontakt: Kjell Fagerqvist, Mariaterrassen 1,134 41 Gustavsberg.

Kontaktpersons e-postadress: kjellfagerqvist@gmail.com

Utgivares/ägares organisationsnummer: 802008-2353

Publiceringsavgifter: IHS tar inte ut avgifter vare sig för författare eller läsare.

Publiceringsfrekvens: Tidskriften ges ut med ett nummer per år.

Beställa tryckta exemplar: Tidskriftens prenumeranter erhåller varje år tidskriften i tryck. Som medlem i SVIF blir man prenumerant. Avgiften är 250 kronor.

Finansiering: Utgivningen har tom 2021 finansierats av medlemsavgifter samt Centrum för idrottsforskning. Från och med 2023 kommer utgivningen finansieras av medlemsavgifter samt Riksidrottsförbundet. 

LicensCreative Commons CC-BY 4.0 Licens

Upphovsrätt: Författarna behåller copyright, med första publiceringsrätt till SVIF.