Policy för öppen tillgång

Allt publicerat innehåll i Idrott, historia & samhälle ges ut med omedelbar öppen tillgång vilket betyder att användare inte behöver betala eller registrera sig för att läsa innehåll.

Författare till innehåll publicerat i Idrott, historia & samhälle behåller upphovsrätten till sina verk.

Artiklar i Idrott, historia & samhälle publiceras under villkoren i en Creative Commons-licens (CC BY 4.0), som tillåter användning, nedladdning, distribution, länkning till och reproduktion i vilket medium som helst, förutsatt att originalverket är korrekt citerat. Licens- och upphovsrättsinformation anges på webbsidan för varje artikel. Innehåll i volymerna 1 – 43 publicerades utan Creative Commons-licens och artikelförfattarna och Svenska idrottshistoriska föreningen behåller upphovsrätten till verk i dessa volymer.

Idrott, historia & samhälle tar inte ut några avgifter för författare eller publicering.

Författare uppmuntras att deponera den slutgiltiga publicerade versionen av sin artikel för självarkivering (författarens personliga webbplats) och/eller arkivering i ett institutionellt arkiv omedelbart efter publicering.