Innovation som särart och mervärde i idéburen välfärd

Författare

  • Malin Lindberg Professor i genus och teknik, Luleå tekniska universitet.Gästprofessor i social innovation, Malmö universitet. Affilierad professor vid Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola, Stockholm https://orcid.org/0000-0003-4501-2542

DOI:

https://doi.org/10.62607/smt.v100i6.21370

Nyckelord:

civilsamhälle, samhällskontrakt, social innovation, upphandling, överenskommelse

Abstract

Innovation är ett förväntat mervärde i idéburen välfärd, i betydelsen av ny-tänkande sätt att möta behov och utmaningar i det svenska välfärdssyste-met. I denna artikel presenteras en studie av dokument från offentliga och idéburna aktörer för att bringa klarhet i sådana förväntningar. Där framhålls idéburna förlagor till nutida välfärdstjänster som hemtjänst och barnavårds-centraler, samt förväntningar om fortsatta idéburna initiativ för att möta be-hov som förbisetts av offentliga och kommersiella aktörer. Det föreslås bland annat reserverat deltagande i upphandlingar och valfrihetssystem, vilket kan underlätta för idéburna aktörer att fungera både som innovatör/föregångare och som komplement/ersättning till offentlig välfärdsverksamhet. Däremot är det mer osäkert om det skapar tillräckligt goda förutsättningar för att tillva-rata de sociala mål och medel som ligger till grund för innovation som särart och mervärde i idéburen välfärd.

Downloads

Publicerad

2024-01-29

Referera så här

Lindberg, M. (2024). Innovation som särart och mervärde i idéburen välfärd. Socialmedicinsk Tidskrift, 100(6), 774–785. https://doi.org/10.62607/smt.v100i6.21370

Nummer

Sektion

Tema: Idéburen välfärd

Liknande artiklar

1 2 3 > >> 

Du kanske också starta en avancerad sökning efter liknande artiklar för den här artikeln.