Vol 100 Nr 6 (2023): Idéburen välfärd

					Visa Vol 100 Nr 6 (2023): Idéburen välfärd

Idéburen välfärd är välfärd som produceras i civilsamhället av organisationer som inte är del av den offentliga sektorn och som inte delar ut vinst till sina ägare. Under den svenska välfärdsstatens historia har regeringar från både den politiska högern och vänstern uttryckt att idéburen välfärd är något vi borde ha mer av. Idéburna aktörer som ideella organisationer, stiftelser, trossamfund och kooperativ har ansetts kunna berika den offentligt finansierade välfärden med mångfald och nya innovationer, utan att motiveras av vinstintresse. Trots dessa fördelar med idéburna aktörer, och trots det politiska stödet, utförs endast en mindre del av den offentligt finansierade välfärden av den idéburna sektorn i Sverige. I detta temanummer utreds i flera artiklar de övergripande förutsättningarna för idéburen välfärd. På olika sätt undersöks om idéburna aktörer verkligen har kvaliteter som andra sorters välfärdsproducenter saknar, och vilka dessa i sådana fall är.

Publicerad: 2024-01-29