Redaktion

HUVUDREDAKTÖR:

Sverker Jullander
Luleå tekniska universitet
sverker.jullander@associated.ltu.se

MEDREDAKTÖR

Carl Holmgren, Umeå universitet
carl.holmgren@umu.se

 

REDAKTIONSRÅD

Carina Borgström Källén, Göteborgs universitet
carina.borgstrom.kallen@hsm.gu.se

Jan-Olof Gullö, Kungl. Musikhögskolan
jan-olof.gullo@kmh.se

Thomas Holme, Aarhus universitet
musthh@cc.au.dk

Ingfrid Breie Nyhus, Norges musikkhøgskole
ingfrid.b.nyhus@nmh.no

Heidi Partti, Konstuniversitetet, Helsingfors
heidi.partti@uniarts.fi

Tobias Pontara, Göteborgs universitet
tobias.pontara@gu.se

Lauri Väkevä, Helsingfors universitet
lauri.vakeva@helsinki.fi

Ingrid Åkesson
musicatrad@gmail.com