Uppgifter om tidskriften

Tidskriftens namn: Svensk tidskrift för musikforskning / Swedish Journal of Music Research 

Tidskriftens förkortning: STM–SJM

ISSN: 0081-9816

ISSN (Online): 2002-021X

Huvudredaktör: Sverker Jullander

Huvudredaktörens e-postadress: sverker.jullander@associated.ltu.se

Förlag/Ansv. utgivare: Svenska samfundet för musikforskning. Ansvarig utgivare är huvudredaktören.

Utgivare adress: Pia Bygdéus, ordförande, Institutionen för musik och bild, Linnéuniversitetet SE-351 95 Växjö

Utgivares organisationsnummer: 802002-9024

Utgivares kontaktperson: Sverker Jullander (Huvudredaktör), Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Luleå tekniska universitet

Utgivares kontaktpersons e-postadress: sverker.jullander@associated.ltu.se

Tidskriftsägare: Svenska samfundet för musikforskning

Publiceringsavgifter: STM–SJM tar inte ut avgifter av författare eller läsare.

Publiceringsfrekvens: Artiklar publiceras löpande och samlas sedan i en årsvolym. När de publiceras tilldelas de ett DOI-nummer med vilket det går bra att citera artikeln direkt. 

Finansiering: STM–SJM ges ut med ekonomiskt stöd från Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Musikaliska Akademien, samt genom försäljning av tryckt årgång.

LicenseCreative Commons CC-BY 4.0 License

Indexering: STM–SJM indexeras av RILM, EBSCO och LIBRIS