Upphovsrätt och licenser

Författare som bidrar till STM–SJM har givit sitt medgivande att publicera sina artiklar under en Creative Commons-licens (CC BY 4.0), vilket ger tredje part rätt att kopiera och återdistribuera materialet i vilket medium eller format som helst. Det ger också tredje part rätt att bearbeta, förändra och vidareutveckla materialet för vilket syfte som helst, även kommersiellt, på villkor att tydligt erkännande ges till verkets upphovsperson, att en länk till licensen tillhandahålls och att det tydliggörs om ändringar av verket har gjorts. Författaren/författarna behåller copyright till verket.