Kontakt

Institutet för språk och folkminnen
Svenska landsmål och svenskt folkliv
Box 53058
411 34 Göteborg

Primär kontakt

Mathias Strandberg, Huvudredaktör/Editor-in-Chief

Support

Redaktionella eller tekniska frågor, vänligen kontakta/Please direct editorial or technical questions to: