Uppgifter om tidskriften

Tidskriftens namn: Svenska landsmål och svenskt folkliv

Tidskriftens förkortning: SVLM

ISSN (Print): 0347-1837

ISSN (Online): 2004-9242

Huvudredaktör: Mathias Strandberg

Huvudredaktörens e-postadress: mathias.strandberg@isof.se 

Tidskriftsägare och utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Utgivares/ägares adress: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Klostergatan 2, 753 21, Uppsala 

Utgivares/ägares organisationsnummer: 262000-1178

Kontaktperson till utgivare/ägare: Fredrik Skott

Utgivares/ägares kontaktpersons e-postadresssekreteraren@gustavadolfsakademien.se

Publiceringsavgifter: SVLM tar inte ut avgifter vare sig för författare eller läsare.

Beställa tryckta exemplar: Tidskriften kan beställas i tryck för 195 kronor per nummer: https://kgaa.bokorder.se/sv-SE/serie/138/svenska-landsmal-och-svenskt-folkliv

Frågor rörande abonnemang och distribution riktas till eddy.se ab. E-post: order@eddy.se

Publiceringsfrekvens: Tidskriften utkommer med ett nummer per år.

FinansieringKungl. Gustav Adolfs Akademien, Folklivsarkivet i Lund med Skånes musiksamlingar samt prenumerationer.

LicensCreative Commons CC-BY 4.0 Licens

Innehållet i årgångarna 1878–2023 (inklusive B-serien) publicerades utan Creative Commons-licens. Läs mer >>

Om du behöver tillstånd för att använda material utgivet i denna tidskrift, vänligen kontakta redaktionen (adress ovan). 

Upphovsrätt: Författarna behåller copyright. Upphovsrätt för årgångarma 1878-2023 tillhör författarna och KGAA.