Policy för öppen tillgång

Allt publicerat innehåll i Svenska landsmål och svenskt folkliv ges ut med omedelbar öppen tillgång vilket betyder att du som användare inte behöver betala eller registrera dig för att läsa innehåll.

Innehåll publicerat i Svenska landsmål och svenskt folkliv i årgång 2023 och senare publiceras under villkoren i Creative Commons-licensen CC BY, och författarna behåller upphovsrätten till sina verk. CC BY-licensen tillåter användning, nedladdning, distribution, länkning till och reproduktion i vilket medium som helst, förutsatt att originalverket är korrekt citerat.

Innehållet i årgångarna 1878–2023 (inklusive B-serien) publicerades utan Creative Commons-licens. I årgångarna 1878–1996 (inklusive B-serien) innehar resp. författare upphovsrätten till sitt verk. Upphovsrätten för innehållet i årgångarna 1997–2023 innehas av författarna och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (KGAA). Licens- och upphovsrättsinformation anges på webbsidan för varje artikel.