Jiddisch – den felande länken i germansk ordföljdshistoria

Författare

  • Erik Magnusson Petzell Institutet för språk och folkminnen, Göteborg

DOI:

https://doi.org/10.69824/svlm.145.25510

Nyckelord:

Yiddish, Verb phrase (VP) syntax, Germanic languages, verb-second (V2), Object Verb (OV) word order, Verb Object (VO) word order, Germanic language history, Type 3 (T3) word order, syntactic variation, syntactic change, language contact

Abstract

.

Författarbiografi

Erik Magnusson Petzell, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg

Erik Magnusson Petzell, docent i nordiska språk, forskningsarkivarie, Institutet för språk och
folkminnen, Göteborg.

Associate Professor of Scandinavian Languages, Research Archivist, Institute
for Language and Folklore, Gothenburg.

erik.petzell@isof.se

Downloads

Publicerad

2023-05-01

Referera så här

Magnusson Petzell, E. (2023). Jiddisch – den felande länken i germansk ordföljdshistoria. Svenska landsmål Och Svenskt Folkliv, 145, 111–119. https://doi.org/10.69824/svlm.145.25510

Nummer

Sektion

Meddelanden och aktstycken

Mest lästa artiklar av samma författare