Tio tips till folkminnessamlingarnas användare

Författare

  • Fredrik Skott Institutet för språk och folkminnen, Göteborg

DOI:

https://doi.org/10.69824/svlm.145.25513

Nyckelord:

folklore archives, folklore records, questionnaires, digital folklore archives

Abstract

.

Författarbiografi

Fredrik Skott, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg

Fredrik Skott, fil. dr i historia, docent i nordisk folkloristik, avdelningschef, Institutet för språk
och folkminnen, Göteborg.

Fredrik Skott, Ph. D. in History, Associate Professor of Swedish
Folklore Research, Head of Department, Department of Archive and Research, Institute for Language
and Folklore, Gothenburg.

fredrik.skott@isof.se

Downloads

Publicerad

2023-05-01

Referera så här

Skott, F. (2023). Tio tips till folkminnessamlingarnas användare. Svenska landsmål Och Svenskt Folkliv, 145, 120–126. https://doi.org/10.69824/svlm.145.25513

Nummer

Sektion

Meddelanden och aktstycken