Recensioner av Elin Franzén, Radio. Vardagsliv tillsammans med ett massmedium

Författare

  • Carina Sjöholm Institutionen för service management, Lunds universitet

DOI:

https://doi.org/10.69824/svlm.145.25516

Författarbiografi

Carina Sjöholm, Institutionen för service management, Lunds universitet

Docent i etnologi
Institutionen för service management, Lunds universitet
carina.sjoholm@ses.lu.se

Downloads

Publicerad

2023-05-01

Referera så här

Sjöholm, C. (2023). Recensioner av Elin Franzén, Radio. Vardagsliv tillsammans med ett massmedium. Svenska landsmål Och Svenskt Folkliv, 145, 131–134. https://doi.org/10.69824/svlm.145.25516