Meddelanden

Senaste numret

Vol 51 Nr 1-2 (2021): Kropp
Omslagsbild
Publicerad: 2021-12-10

Helt nummer

Artiklar

Internationellt

Recensioner

  • Recensioner, Vol. 51 No. 1-2 (2021)

    Camilla Brudin Borg, Peter Forsgren, Kristina Fjelkestam, Erik van Ooijen, Anders Ohlsson, Nils Ekedahl, Minna Skafte Jensen, Cecilia Annell, Birgitta Theander, Jesper Olsson, Rikard Schönström
    182-214
Visa alla nummer

REDAKTIONSINFORMATION
Huvudredaktör och ansvarig utgivare Isak Hyltén-Cavallius
Biträdande huvudredaktör Anna Hultman
Redaktion Robert Ekdahl, Erik Erlanson, Daniel Helsing, Anna Hultman, Isak Hyltén-Cavallius, Oscar Jansson, Julie Kolbeck, Magdalena Malmfors, Christina Skagert,
Recensionsredaktion Oscar Jansson, Magdalena Malmfors
Nyhetsredaktion Julie Kolbeck
Kassör Christina Skagert
Redaktionsråd Claes Ahlund (Åbo), Åsa Arping (Göteborg), Carin Franzén (Stockholm), Paula Henrikson (Uppsala), Eva Hættner Aurelius (Lund), Roland Lysell (Stockholm), Mats Malm (Göteborg), Anders Mortensen (Lund), Daniel Möller (Lund), Anders Olsson (Stockholm), Margareta Petersson (Växjö), Rikard Schönström (Lund), Boel Westin (Stockholm), Anders Öhman (Umeå)
Adress Tidskrift för litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum
Lunds universitet
Box 201
221 00 Lund
E-post redaktion redaktion@tidforlitt.se
E-post recensionsredaktion recensioner@tidforlitt.se
E-post nyheter nyheter@tidforlitt.se
Arkiv https://ojs.ub.gu.se/index.php/tfl/issue/archive
Tidskriften ges ut av Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap, Lund; medlemskap i föreningen kan erhållas mot en avgift av 10 kr
Omslagsillustration Stellan Klint
Grafisk form Richard Lindmark och Robert Ekdahl
Tidskriften ges ut med stöd av Svenska Akademien, Sven och Dagmar Saléns Stiftelse, Olle Engkvists stiftelse, Gunvor och Josef Anérs stiftelse
ISSN 1104-0556