Redaktion

Till Forskning om undervisning och lärande har knutits en redaktionskommitté med framstående forskare inom skolans och förskolans olika ämnesområden.

De granskar genom ett peer reviewsystem de inkomna artiklarna och bedömer deras kvalitet. De värderar metodval, observationer och/eller insamlade data och slutsatser. De bedömer om författarens slutsatser har stöd av det presenterade resultatet och om dessa kan relateras till syftet med forskningen/studien. Utöver nedanstående redaktionskommitté är också andra framstående forskare engagerade som granskare. Forskul tackar våra granskare för deras utmärkta insatser för att säkerställa en vetenskaplig kvalitetsgranskning av inkomna artiklar. Se tack till våra granskare.

Redaktionsråd

Inger Eriksson
redaktör Forskul / professor, Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige  

Gunn Nyberg
docent, Institutionen för lärarutbildning, Högskolan Dalarna, Falun, Sverige

Christina Olin-Scheller
professor, Karlstad universitet, Karlstad, Sverige

Christina Ottander
professor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet, Umeå, Sverige

Ulla Runesson Kempe
professor, Jönköping university, Jönköping, Sverige

Karin Rönnerman
professor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige

Martin Stolare
professor, Karlstad universitet, Karlstad, Sverige

Pia Williams
professor, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige

Malin Tufvesson
generalsekreterare Lärarstiftelsen

Anna Sandström
redaktionssekreterare Forskul

Redaktionskommitté

Britt-Marie Apelgren
professor i ämnesdidaktik med inriktning mot engelska, Göteborgs universitet

Erik Backman
docent i pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap, Högskolan i Dalarna

Anette Emilson
professor i pedagogik, Högskolan Kristianstad

Niklas Gericke
professor i naturvetenskapernas didaktik, Karlstad universitet

Björn Haglund
docent i barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan i Gävle

Mona Holmqvist
professor i utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Marléne Johansson
professor i slöjd, Göteborgs universitet, professor i slöjdpedagogik, Åbo Akademi, och professor i formgivning, kunst- og håndeverksdidaktikk, Högskolan i Telemark

Roger Johansson
professor i historia med didaktisk inriktning, Malmö universitet, och professor i utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Nina Kilbrink
docent i pedagogiskt arbete, Karlstad universitet

Caroline Liberg
professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser, Uppsala universitet

Inger Lindberg
professor emerita i tvåspråkighet, Stockholms universitet

Viveca Lindberg
professor i didaktik, Stockholms universitet

Pernilla Nilsson
professor i naturvetenskapernas didaktik, Högskolan Halmstad

Constanta Olteanu
professor i matematikdidaktik, Linnéuniversitetet

Astrid Pettersson
professor emerita i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik, Stockholms universitet

Andreas Redfors
professor i fysik med inriktning fysikdidaktik, Högskolan Kristianstad

Jenny Rosén
docent i svenska som andra spåk, Stockholms universitet

Cecilia Roos
professor i konstnärliga praktiker, Stockholms konstnärliga högskola

Geir Skeie
professor i religionsdidaktik, Universitetet i Stavanger

Ingegerd Tallberg-Broman
senior professor i pedagogik, Malmö universitet

Cecilia Wallerstedt
professor i pedagogik, Göteborgs universitet

Eva Österlind
professor i drama med didaktisk inriktning, Stockholms universitet