Senaste numret

Vol 12 Nr 2 (2024): Tema: Matematikinterventioner i förskola och förskoleklass
					Visa Vol 12 Nr 2 (2024): Tema: Matematikinterventioner i förskola och förskoleklass

I temanumret Matematikinterventioner i förskola och förskoleklass presenterar gästredaktörerna Camilla Björklund och Hanna Palmér fem artiklar som behandlar interventioner i och implementering av matematikundervisning i förskola och förskoleklass. Artiklarnas ursprung är en workshop som genomfördes 2023 med fokus på forskning om interventioner i och implementering av matematikundervisning i förskola och förskoleklass. Utifrån denna workshop är artiklarna i temanumret bidrag till att bättre förstå hur framgångsrika och hållbara interventioner kan utformas. Fokus i dessa studier ligger på genomförande av studierna och den praktiknära dimensionen, där förskollärare och forskare samverkar i generering av data genom systematiska och pålitliga dokumentationsmetoder. Gemensamt för artiklarna är också att den forskning som presenteras har relevans för förskolans och förskoleklassens undervisningspraktik. Ytterligare en gemensam utgångspunkt för artiklarna är att de studier som presenteras har genomförts i samarbete med verksamma förskollärare och lärare. Temanumret syftar till att driva forskningsfältet tidig matematikundervisning framåt, genom att samla och synliggöra bidrag från dagsaktuell forskning inom detta fält.

Publicerad: 2024-06-04

Helt nummer

Visa alla nummer