Redaktion

Redaktionen för Utbildning & Lärande

 

Huvudredaktör

Professor pedagogiskt arbete
Institutionen för lärarutbildning, Högskolan Dalarna
 

Redaktionsråd

Senior professor pedagogiskt arbete
Institutionen för lärarutbildning, Högskolan Dalarna
 
Professor pedagogiskt arbete
Institutionen för lärarutbildning, Högskolan Dalarna
 
Docent i litteraturvetenskap
Institutionen för språk, litteratur och lärande, Högskolan Dalarna
 
Universitetslektor och docent
Institutionen för språk, litteratur och lärande, Högskolan Dalarna
 

Teknisk redaktör

Universitetsadjunkt svenska som andraspråk
Institutionen för språk, litteratur och lärande, Högskolan Dalarna