Policy för öppen tillgång

Allt publicerat innehåll i Utbildning & Lärande ges ut med omedelbar öppen tillgång vilket betyder att du som användare inte behöver betala eller registrera dig för att läsa innehåll.

Författare till innehåll publicerat i Utbildning & Lärande behåller upphovsrätten till sina verk.

Innehåll i Utbildning & Lärande publiceras under villkoren i en Creative Commons-licens (CC BY 4.0), som tillåter användning, nedladdning, distribution, länkning till och reproduktion i vilket medium som helst, förutsatt att originalverket är korrekt citerat.

Innehåll i volymerna 1 - 17, no 1 publicerades under Creative Commons-licensen CC BY-NC-ND 4.0 och upphovsrätten delas av författarna och tidskriften. Licens- och upphovsrättsinformation anges på webbsidan för varje artikel.

Utbildning & Lärande tar inte ut några avgifter för författare eller publicering.

Författare uppmuntras att deponera den slutgiltiga publicerade versionen av sin artikel för självarkivering (författarens personliga webbplats) och/eller arkivering i ett institutionellt arkiv omedelbart efter publicering.