Manusstopp fram till åtminstone augusti 2024

2024-05-31

För närvarande tar Utbildning & Lärande inte emot nya bidrag. Vi har nyligen fått in ett stort antal bidrag och alla dessa är för närvarande under behandling. Som ett resultat av detta beklagar vi att vi tillfälligt behöver stoppa mottagandet av artiklar fram till åtminstone augusti i år.