Redaktion

Redaktionskontakt:

tidskrift@histark.se

Huvudredaktör:

Joakim Kjellberg, Upplandsmuseet
joakim.kjellberg@upplandsmuseet.se eller tidskrift@histark.se 

Biträdande redaktör:

Mirja Arnshav, mirja.arnshav@live.com

Medredaktörer

Markus Fjellström, markus.fjellstrom@arklab.su.se

Johan Runer, johanruner1@gmail.com

Redaktionsråd

Markus Fjellström (Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Lund universitet)
markus.fjellstrom@arklab.su.se

Johan Runer (Statens maritima och transporthistoriska museer)
johanruner1@gmail.com

Joakim Kjellberg (Upplands museet, Uppsala & Medeltidsmuseet, Stockholm)
joakim.kjellberg@upplandsmuseet.se

Mirja Arnshav (Statens maritima och transporthistoriska museer)
mirja.arnshav@live.com