Redaktion

Redaktionskontakt:

tidskrift@histark.se

Huvudredaktör:

Joakim Kjellberg, Upplandsmuseet
joakim.kjellberg@upplandsmuseet.se eller tidskrift@histark.se 

Medredaktörer

Markus Fjellström, markus.fjellstrom@arklab.su.se

Johan Runer, johanruner1@gmail.com

Jonas Monié Nordin, jonas.nordin@ark.su.se

Redaktionsråd

Markus Fjellström (Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Lund universitet)
markus.fjellstrom@arklab.su.se

Johan Runer (Uppdrag arkeologi AB, Stockholm)
johanruner1@gmail.com

Joakim Kjellberg (Upplands museet, Uppsala & Medeltidsmuseet, Stockholm)
joakim.kjellberg@upplandsmuseet.se

Jonas Monié Nordin (Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet)
jonas.nordin@ark.su.se