Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Jag, den insändande författaren garanterar att jag, när sådana finns, är auktoriserad av samtliga medförfattare att sända in denna version av manuskriptet, enligt tidskriftens riktlinjer för publicering, inklusive distribution med en CC BY licens och att vara deras talesperson under granskningsprocessen och därefter.
  • Samtliga författare är kvalificerade att betraktas som sådana, i enlighet med de riktlinjer som tas upp i policy för författarskap och har gett sitt tillstånd att tillkännages i det insända manuskriptet.
  • Manuskriptet har inte tidigare publicerats i nuvarande version och är inte heller under beaktande av en annan tidskrift. Om manuskriptet har publicerats i en tidigare version ska detta tydligt anges, se tidskriftens policy. (Ange gärna förklaring i rutan ”Kommentarer till redaktören” om det är relevant).
  • Den insändande författaren har angett sitt ORCiD-identifikationsnummer i sina författardata. Eventuella medförfattare har rekommenderats att också tillhandahålla ett sådant i enlighet med tidskriftens policy.
  • Allt material som presenteras i manuskriptet där upphovsrätten innehas av tredje part har framställts på ett korrekt sätt och erforderliga tillstånd har inhämtats av författaren.
  • Texten följer de stilistiska och bibliografiska krav som anges i författarinstruktionerna.
  • Manuskriptfilerna som laddas upp för granskning är anonymiserade enligt tidskriftens policy.
  • Alla individer eller grupper av individer som kan identifieras i en studie, eller deras förmyndare, har skrivit under dokument för informerat samtycke och därmed gett sitt medgivande till att det inlämnade innehållet publiceras under en CC-licens.
  • I de fall där det är tillämpligt har forskningen prövats av en lämplig etisk kommitté och namnet på kommittén samt godkännandets referensnummer inkluderats i den insända filen.

Integritetspolicy

Genom att skicka in ditt manus för bedömning godkänner du villkoren för personuppgiftsbehandling som beskrivs i vår integritetspolicy.