Meddelanden

Call for paper 2024

2023-09-28

META 2024 – Ett temanummer med fokus på nya kunskaper om materiell kultur!

Vi välkomnar bidrag till nästa nummer av META – Historisk arkeologisk tidskrift. I kommande nummer vill vi särskilt fokusera på det återigen växande intresset för materiella källor som präglat hela det humanistiska forskningsfältet, arkeologin och museivärlden under senare år. META 2024 kommer därför vara ett temanummer med fokus på den materiella kulturen i både bredd och djup, men kommer som vanligt också innehålla ett antal högkvalitativa artiklar som representerar aktuell forskning och kunskap inom hela den historiska arkeologin. Vi ser gärna flera kortare artiklar (1-2 bilder och ca 6 000-10 000 tecken) som belyser nya aspekter av enskilda föremål eller fyndkategorier vid sidan av ett antal mer djuplodande artiklar (om max 25 000 tecken och 5-6 bilder) som problematiserar olika aspekter av materialitetens mångfacetterade betydelser eller andra sidor av det historisk arkeologiska arbetsfältet. Har ni en idé, något liggande i byrålådan eller som gnager i bakhuvudet? Tveka inte att höra av er med artikelförslag till tidskrift@histark.se. Manusstopp för nästa nummer av META är som vanligt den 1 februari.

Läs mer om Call for paper 2024

Senaste numret

2024: META 2024
					Visa 2024: META 2024
Publicerad: 2024-06-09

Helt nummer

Redaktionellt

Visa alla nummer