Uppgifter om tidskriften

Tidskriftens namn: META - Historiskarkeologisk tidskrift

Tidskriftens förkortning: META

ISSN Online: 2002-388X

ISSN Print: 2002-0406

Huvudredaktör: Joakim Kjellberg (META byter huvudredaktör vartannat år)

Huvudredaktörerens e-postadress: tidskrift@histark.se

Förlag/Ansv. utgivare: Historiskarkeologisk föreningen. Ansvarig utgivare är huvudredaktören.

Utgivares adress: Historiskarkeologisk Förening, c/o Markus Fjellström (ordförande)
Stockholms Universitet
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Wallenberglaboratoriet
106 91 Stockholm

Utgivares organisationsnummer: 846502‐8424

Utgivares kontaktperson: Joakim Kjellberg (Huvudredaktör)

Utgivares kontaktpersons e-postadress: tidskrift@histark.se

Tidskriftsägare: Historiskarkeologisk förening

Medlemskap: För att teckna medlemskap i Historiskarkeologiska föreningen, gå till www.histark.se.

Publiceringsavgifter: META tar inte ut avgifter vare sig för författare eller läsare.

Licens: Creative Commons CC BY 4.0 Licens