Arkiv

  • META 2022

    Ett nytt välmatat nummer av META är här! Vi började redigera detta i en tid av vad vi upplevde som fred. Genom åren har de politiska gränserna spelat mindre och mindre roll och den historiska arkeologin har i takt med detta expanderat och överskridit fler och fler gränser. 

    I årets META rör vi oss dock främst på hemmaplan. Numret ägnas tillbaka- och framåtblickar i både metodologiska, antikvariska och teoretiska perspektiv.