Redaktion

Huvudredaktör

David Davage
Akademi för Ledarskap och Teologi
Epost: david.davage@altutbildning.se

Support Kontakt

Maria Ledstam
Akademi för Ledarskap och Teologi
Epost: hybrid@altutbildning.se

Redaktionssekreterare

Maria Ledstam
Akademi för Ledarskap och Teologi
Epost: maria.ledstam@altutbildning.se

Medredaktör

Mikael Hallenius
Akademi för Ledarskap och Teologi
Epost: mikael.hallenius@altutbildning.se