HYBRID Supplement

HYBRID Supplement är en forumgranskad supplementserie som publicerar längre artiklar, rapporter och vetenskapliga antologier som är i linje med tidskriftens fokus. Manusförslag, som ska formateras i enlighet med tidskriftens instruktioner, skickas in via hemsidan, under sektionen "Supplement". Forumgranskning innebär att varje manus granskas genom en öppen interdisciplinär granskningsprocess där sakkunniggranskarna har möjlighet att se varandras kommentarer och interagera med varandra innan författaren får del av deras kommentarer samt utlåtande. Slutligt beslut om publicering fattas av redaktionen. Supplementserien förhåller sig till samma redaktionella riktlinjer, licenser och principer för öppen tillgång som HYBRID