Uppgifter om tidskriften

Tidskriftens namn: HYBRID – mellan akademi, kyrka & samhälle

Tidskriftens förkortning: HYB

ISSN Online: 2004-5417

ISSN Print: 2004-5425 

Huvudredaktör: David Davage

Huvudredaktörerens e-postadress: david.davage@altutbildning.se

Tidskriftsägare och utgivare: Akademi för Ledarskap och Teologi

Adress: Akademi för Ledarskap och Teologi, Åstadalsvägen 2, Box 1623, 701 16 Örebro

Organisationsnummer: 802507-2813

Kontaktperson: David Davage (huvudredaktör)

Kontaktpersons e-postadress: david.davage@altutbildning.se

Publiceringsavgifter: Ingen avgift tas ut av författaren för publicering.

Beställa tryckta exemplar: Tidskriften kan beställas i tryck via print-on-demand.

Licens: Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 License