Aktuella utlysningar

HYBRID 3 2025

Det tredje  numret av HYBRID kommer ha temat "Kyrkans profetiska roll i samhället." I en tid präglad av djupgående sociala, politiska och ekologiska utmaningar blir reflektioner om den globala kyrkans profetiska roll allt viktigare. Nästa nummer av HYBRID syftar till att främja en interdisciplinär dialog om kyrkans profetiska roll i samhället genom att sammanföra artiklar som bearbetar frågan utifrån olika ämnesområden, dock alla med tydlig relevans för svensk frikyrklighet.

Möjliga ämnesval kan vara: undersökningar och teologiska bearbetningar av praktiska sätt som kyrkan kan förkroppsliga sin profetiska roll i samhället och främja rättvisa och försoning; reflektioner över gudstjänstens och predikans roll för att främja profetisk föreställningsförmåga i ett alltmer polariserat samhälle; analyser av profetiska texter och röster i Bibeln som på olika sätt adresserar relationen till det omgivande samhället; reflektioner över pneumatologins roll i kyrkans formulerande av sitt missionella uppdrag; analyser av hur bibliskatexter använts i kyrkans historia för att teologisera runt relationen kyrka/stat; undersökningar och teologiska bearbetningar av kyrkans uppgift att värna skapelsen och stå upp för dem som redan nu drabbas av klimatförändringarna, och så vidare.

Välkommen med ditt bidrag!