Arkiv

  • Omslagsbild HYBRID 1

    Att förkunna Gamla testamentet
    Vol 1 Nr 1 (2023)

    Det första numret av HYBRID har temat Att förkunna Gamla testamentet. Med förkunnelse avses här främst predikningar inom ramen för gudstjänster, och i linje med tidskriftens interdisciplinära anslag innehåller numret artiklar som belyser frågan utifrån olika ämnesområden, med tydlig relevans för svensk frikyrka. Numret innehåller också responser, recensioner och resurser för förtsatt fördjupning.