Utlysning HYBRID 2

2023-01-12

Det andra numret av HYBRID kommer ha temat ”Förebilder för kristet ledarskap”. Med förebilder avses här allt ifrån personer i Bibeln och kyrkans historia till influencers på sociala medier och lärare i söndagsskolan. Frågor om förebilder och förebildlighet kan belysas med hjälp av många ingångar och frågeställningar. Förebilder kan leda människor både rätt och fel. Vem blir en förebild? Hur identifieras förebilder och vad innebär det att vara en förebild? Hur har synen på förebilder förändras över tid?

I linje med HYBRID:s interdisciplinära inriktning tar vi emot artiklar vilka bearbetar numrets tema utifrån olika ämnesområden, dock alltid  med tydlig relevans för svensk frikyrklighet, och i detta nummer också med fokus på ledarskap, nutida såväl som historiskt. Möjliga ämnesval kan vara: lärare i söndagsskolan och deras roll i barns trosutveckling, sociala mediers inverkan på förebildlighet i kristna sammanhang, hur bibeltexter och personer i Bibeln används för att legitimera ledarskap, samt hur förebildlighet konstrueras i bibeltexter eller olika nutida eller historiska kulturella kontexter.

Välkommen med ditt bidrag!
Vill du inte missa nyheter eller uppdateringar? Registrera dig via länken längst upp till höger på hemsidan!