Kontakt

KAPET
Institutionen för pedagogiska studier
Karlstads universitet
65188 KARLSTAD

Teknisk assistans och allmänna frågor riktas till redaktionssekreterare Anna Nissen.

Primär kontakt

Redaktionen

Support

Anna Nissen, redaktionssekreterare