Anvisningar för författare

Artiklar ges ut löpande under året, med ett samlingsnummer vid årsskiftet. Bidrag skickas in via KAPET:s manuskripthanteringssystem. Har du frågor vänligen kontakta KAPET:s redaktion (kapet@kau.se). Eventuell publicering medför ingen kostnad för författarna.

Alla forskningsartiklar (originalartiklar) granskas av minst två forskare, främst från institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet, före eventuell publicering. Granskningen är double blind på så sätt att artiklarna avidentifieras före granskning, men det kan förstås vara möjligt att identifiera författaren via kännedom om kollegors forskningsintressen. Granskarna föreslår om artikeln ska ”accepteras med små eller inga ändringar”, ”accepteras med ändringar” eller ”avslås”. Alla kommentarer från granskarna ska bemötas av författaren efter revidering och bifogas den reviderade texten. Andra typer av artiklar, till exempel recensioner och essäer, granskas av redaktionen.

Texterna publiceras digitalt på tidskriftens hemsida samt via länk till fulltext i databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) där granskade originalartiklar markeras som peer-review. Texterna i tidskriften publiceras under villkoren i en Creative Commons-licens (CC BY 4.0), som tillåter användning, nedladdning, distribution, länkning till och reproduktion i vilket medium som helst, förutsatt att originalverket är korrekt citerat. Författare behåller upphovsrätten till sina verk. Läs mer om upphovsrätt och licensering här.

Anvisningar för textens utformning

  • Bidrag till Kapet ska skrivas på svenska, norska, danska eller engelska.
  • Omfång bör vara upp till 7000 ord.
  • Referenssystemet är APA 7th.
  • Formatering sker enligt särskild formatmall där det också finns en del riktlinjer för skrivandet. 
  • Bidraget inleds med ett abstract om ca 200 ord.
  • Lägg till 3–5 nyckelord
  • Författaren ansvarar för textens innehåll och att texten är språkgranskad.