Uppgifter om tidskriften

Tidskriftens namn: KAPET - Karlstads universitets pedagogiska tidskrift

Tidskriftens förkortning: KAPET

ISSN (Online): 2002-3979

ISSN (Print): 1653-4743

Huvudredaktör: Ann-Britt Enochsson

Huvudredaktörens e-postadress: ann-britt.enochsson@kau.se

Ägare: Karlstads universitet, institutionen för pedagogiska studier

Utgivares/ägares adress: Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet, 65188 Karlstad

Utgivares/ägares organisationsnummer: 202100-3120

Kontaktperson till utgivare/ägare: Prefekt Henrietta Huzell, henrietta.huzell@kau.se

Ansvarig utgivare: Dekan Martin Grimberg Löfgren, martin.lofgren@kau.se

Publiceringsavgifter: KAPET tar inte ut avgifter vare sig för författare eller läsare.

Publiceringsfrekvens: Artiklar publiceras löpande under året, så snart de är klara och samlas i en årlig volym vid årsskiftet.

Finansiering: Stöd från Karlstads universitet (infrastruktur) och från institutionen för pedagogiska studier (arbetstid).

LicensCreative Commons CC-BY 4.0 Licens (fr.o.m. 2024)

För tidigare volymer (2005-2023) gällde villkor som motsvarar en CC BY 4.0 licens. Kontakta redaktionen vid frågor.

Upphovsrätt: Författarna behåller upphovsrätten (copyright) till sina verk.