Policy för öppen tillgång

Allt publicerat innehåll i KAPET ges ut med omedelbar öppen tillgång vilket betyder att du som användare inte behöver betala eller registrera sig för att läsa innehåll.

Författare till innehåll publicerat i KAPET behåller upphovsrätten till sina verk. Artiklar publiceras under villkoren i en Creative Commons-licens CC BY, som tillåter användning, nedladdning, distribution, länkning till och reproduktion i vilket medium som helst, förutsatt att originalverket är korrekt citerat.

För tidigare volymer (2005-2023) gällde villkor som motsvarar en CC BY 4.0 licens. Kontakta redaktionen vid frågor.

KAPET tar inte ut några avgifter för författare eller publicering.

Författare uppmuntras att deponera den slutgiltiga publicerade versionen av sin artikel för självarkivering (författarens personliga webbplats) och/eller arkivering i ett institutionellt arkiv omedelbart efter publicering.