Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Jag, den insändande författaren garanterar att jag, när sådana finns, har tillåtelse av samtliga medförfattare att sända in denna version av manuskriptet enligt tidskriftens kriterier för författarskap och att vara deras talesperson under granskningsprocessen och därefter. Jag godkänner också distribution med den CC-licens tidskriften har och även detta har godkänts av medförfattare.
  • Samtliga författare till manuskriptet är kvalificerade att betraktas som sådana, i enlighet med de riktlinjer som tas upp i kriterier för författarskap och samtliga har gett sitt tillstånd att tillkännages i det insända manuskriptet. Alla som har bidragit till verket som inte uppfyller kriterierna för författarskap listas i avsnittet "Erkännanden".
  • Manuskriptet har inte tidigare publicerats i nuvarande insända version eller i en preliminär version och är inte heller under beaktande av en annan tidskrift.
  • Den inlämnande författaren har angett sitt ORCiD-identifikationsnummer i sin författardata. Eventuella medförfattare har rekommenderats att också tillhandahålla ett sådant i enlighet med tidskriftens policy.
  • Allt material som presenteras i manuskriptet där upphovsrätten innehas av tredje part har framställts på ett korrekt sätt och erforderliga tillstånd har inhämtats av den insändande författaren.
  • Texten följer de stilistiska och bibliografiska krav som anges i anvisningar för författare.
  • Manuskriptfilerna som laddas upp för granskning är anonymiserade enligt tidskriftens policy.
  • Alla individer eller grupper av individer som kan identifieras i en studie, eller deras förmyndare, har skrivit under dokument för informerat samtycke och därmed gett sitt medgivande till att det insända manuskriptet publiceras under en CC-licens.
  • I de fall där det är tillämpligt har forskningen prövats av en lämplig etisk kommitté och namnet på kommittén samt godkännandets referensnummer inkluderats i det insända manuskriptet.

Integritetspolicy

Genom att skicka in ditt manus för bedömning godkänner du villkoren för personuppgiftsbehandling som beskrivs i vår integritetspolicy.