Redaktion

Redaktör

Ann-Britt Enochsson
Professor i pedagogiskt arbete, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet
ann-britt.enochsson@kau.se

Redaktionssekreterare

Anna Nissen
Doktorand, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet
kapet@kau.se

Redaktionsråd

Ann-Britt Enochsson, professor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

Henrik Gustafsson, professor i idrottsvetenskap, Karlstads universitet

Maria Hjalmarsson, professor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

Annica Löfdahl, professor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

Valerie Margrain, professor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet