Spelar forskning om skolor någon roll?

Författare

  • Anette Forssten Seiser Karlstads universitet

DOI:

https://doi.org/10.69826/kapet2024.22525

Nyckelord:

skolutvecklingsforskning, skolans ledningspraktik, vetenskaplig grund

Abstract

Att utbildningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund finns sedan 2010 inskrivet i den svenska skollagen. Det har bidragit till att det idag pågår flera olika statliga satsningar för att öka tillgången till utbildningsvetenskaplig forskning, vilket har förbättrat lärares och skolledares möjligheter att tillämpa forskningsbaserade kunskaper i sitt yrkesutövande. Satsningarna är välkomna eftersom den forskning som görs är fortsatt blygsam i jämförelse med den som görs inom andra områden, så som sjukvård och teknik. Samtidigt som satsningar på utbildningsvetenskaplig forskning är välkomna är det också berättigat att fundera på om den forskning som görs spelar någon roll för det arbete som sker i våra skolor runtom i landet. I den docentföreläsning som jag gav den 18 oktober 2023 valde jag att reflektera kring denna frågeställning och att understryka att forskningens betydelse för skolors inre liv kan och bör öka. Vidare presenterade jag egna genomförda skolutvecklingsstudier, som då fick representera exempel på hur den utbildningsvetenskapliga forskningen kan spela roll för skolors inre liv samtidigt som skolors angelägna frågor och dilemman påverkar forskningen. Den här artikeln bygger på min docentföreläsning.

Författarbiografi

Anette Forssten Seiser, Karlstads universitet

Anette Forssten Seiser är Docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Downloads

Publicerad

2024-01-19

Referera så här

Seiser, A. F. (2024). Spelar forskning om skolor någon roll?. Kapet, 20(1), 1–7. https://doi.org/10.69826/kapet2024.22525

Nummer

Sektion

Övrigt