Att utbilda till anställningsbara industriarbetare: Industrilärares berättade erfarenheter om yrkesdidaktik

Författare

DOI:

https://doi.org/10.69826/kapet2024.25573

Nyckelord:

yrkesdidaktik, yrkesundervisning, yrkeslärande, industrilärare, berättelseforskning

Abstract

Industrilärares berättade erfarenheter om undervisning av och möte med elever på svenska yrkesgymnasieskolor står i centrum för denna studie. Studien har berättelseforskning som teoretisk och metodologisk utgångspunkt och undersöker de olika teman som framträder ur lärarnas berättelser om begreppet yrkesdidaktik. Centralt i berättelseforskningen är grundantagandet att berättelser konstrueras tillsammans med och i relation till andra människor. Artikeln visar att ur industrilärarnas berättelser framträder tio teman om yrkesdidaktik. Den gemensamma nämnaren i dessa teman är begreppet yrke. Det är relaterat till anställningsbarhet som industriarbetare och har betydelse för industrilärares yrkesundervisning och yrkeslärande. Yrkesdidaktiken och dess ingående teman diskuteras i relation till verkstadsmiljö (mästar-lärlingstradition) och skolmiljö. Slutsatsen är att yrkesdidaktik kan beskrivas som yrkesundervisning och yrkeslärande med allt vad det innebär av yrkesskickligheter och tillvägagångssätt för att fostra en elev till yrkesutövare inom ett yrke för en arbetsmarknad som kontinuerligt, i takt med teknikutveckling och samhällsförändring, förändras.

Författarbiografi

Hamid Asghari, Karlstads universitet

Hamid Asghari
Docent i pedagogiskt arbete
Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet Karlstad, Sverige

Downloads

Publicerad

2024-06-24

Referera så här

Asghari, H. (2024). Att utbilda till anställningsbara industriarbetare: Industrilärares berättade erfarenheter om yrkesdidaktik. Kapet, 20(1), 1–19. https://doi.org/10.69826/kapet2024.25573

Nummer

Sektion

Originalartiklar