Om tidskriften

Senast ändrad 16 juni 2023

Släkthistoriska Studier (SHS) är en svensk tidskrift för släktforskning och familjehistoria utgiven av Genealogiska Föreningen sedan 2022. Vi välkomnar bidrag baserade på källkritisk forskning inom alla områden av intresse för släktforskare och familjehistoriker. SHS är fritt tillgänglig att läsa för alla (utan prenumerationsavgift eller krav på medlemskap i någon förening) och utan författaravgifter. Även om fokus är artiklar på svenska så välkomnar vi även artiklar på engelska, danska och norska.

Innehåll

Tidskriften accepterar ett brett spekrum av artiklar av intresse för släktforskare. Vi har inget kriterium för att artikeln ska vara av generellt intresse utan det är forskningens kvalitet som står i fokus. Som en heldigital tidskrift kan vi därför acceptera artiklar som är lite udda både i format och innehåll och som normalt sett inte kan publiceras i andra tidskrifter. Vi accepterar därför också gärna artiklar som är i gränslandet mellan släktforskning och angränsande forskningsområden.

Huvudfokus är på nya släktforskningsresultat. Problemställningen ska dock ha en viss komplexitet på det sättet att det krävs en argumentation och en diskussion om hur källorna leder till en slutsats, inte bara en lista med källhänvisningar. Ett syfte med en artikel kan därför vara att den kan användas som källhänvisning i ett släktträd. Exempel på sådana artiklar är:

  • Utredningar där uppgifter i kyrkoarkiven är fel, tvetydiga, ofullständiga eller saknas.
  • Utredningar som påvisar fel eller begränsingar i tryckt litteratur.
  • Utredningar som använder DNA i kombination med arkivforskning för att fastställa släktskap.
  • Olösta problem ("brick walls") där det finns ett gediget grundarbete men inte en lösning på problemet.
  • Emigrantforskning och forskning på soldater, smeder eller inom andra yrkesgrupper som är relativt svårutforskade.
  • Utredningar av hela gårdar och byar baserade på till exempel mantalslängder eller andra skattelängder.

I tillägg till artiklar som presenterar nya resultat accepterar vi också andra typer av artiklar:

  • Metodartiklar. Utveckling eller diskussion av metoder inom släktforskning, alltifrån DNA-släktforskning till hur man ska använda en viss typ av källmaterial. En metodartikel ska vara mer avancerad än det material som normalt ingår i någon av Släktforskarförbundets handböcker. Material som normalt publiceras i en manual eller en användarhandbok, till exempel hur man använder en speciell webbsajt eller en programvara, accepteras inte för publicering.
  • Översiktsartiklar som presenterar en noggrann genomgång av litteraturen inom ett begränsat område, vilket är av speciellt intresse om tidigare publikationer pekar åt olika håll eller om litteraturen på området är fragmenterad eller svårtillgänglig. En översiktsartikel bör enbart i begränsat omfång innehålla nya forskningsresultat.
  • Transkriptioner och översättningar. Vi accepterar artiklar som består av transkriptioner av äldre texter eller översättningar av texter från eller till svenska. Transkriptioner bör kompletteras med förklarande text och de transkriberade texterna bör sättas in i ett sammanhang.
  • Återpublicering (kanske också digitalisering) av äldre artiklar eller arbeten som är svårtillgängliga. Ett sådant arbete bör också innehålla en nyskriven introduktion som sätter in artikeln i sitt sammanhang och som beskriver dess signfikans.

Tidskriften publicerar inte monografier (inklusive till exempel transkriptioner av hela kyrkböcker eller domböcker), register eller släktträd av enbart redovisande karaktär. Vi publicerar inte heller artiklar som är enbart av anekdotiskt intresse.

Publiceringsfrekvens

Tidskriften publiceras med en volym per år. En volym kan delas upp i flera nummer beroende på antalet accepterade artiklar. Nya artiklar publiceras kontinuerligt och läggs till det aktuella numret så fort de är färdiga.

I tillägg publiceras temabaserade nummer. Då publiceras artiklarna först i ett vanligt nummer så fort varje artikel är färdig och därefter som ett temabaserat nummer på en separat webbsida.

Policy för arkivering

Från och med att tidskriften utges i Publicera så tillgängliggörs tidskriftens innevarande och framtida innehåll via Publicera och långtidslagras på en säker och central server på Kungliga biblioteket (KB).

I händelse av att tidskriften upphör, kommer tidskriftens innehåll på Publicera att förbli arkiverat på KB.