Författarinstruktioner

Skicka in ett manuskript

Artikelförfattare inviteras till att skicka in manuskript genom att använda knappen "Skicka in Bidrag", vilket är det enda sättet att skicka in ett bidrag. Ett inskickat manuskript förväntas vara ett komplett bidrag på det sättet att om det accepteras så kan det publiceras utan ändringar. Frågor angående tidiga utkast till artiklar kan riktas till Redaktören per epost, men de betraktas inte som ett inskickat manuskript.

Innan ett manuskript skickas in så är ett gott råd att läsa igenom Om tidskriften för att se om denna tidskriften är det riktiga valet för ditt arbete och vilka typer av artiklar som accepteras av tidskriften. I tillägg kan det vara nyttigt att läsa om Granskningsprocessen innan artikeln skickas in för att se hur manuskriptet kommer att granskas.

Den första versionen av manuskriptet som skickas in bör bestå av en enda docx-fil (en pdf-fil accepteras också) med figurer och tabeller på ungefär riktig plats i manuskriptet. De externa granskarna får tillgång till en pdf-fil. Det är därför inte nödvändigt att i det här skedet skicka in figurer som separata filer. Om manuskriptet inte följer guiden för att utforma artiklar, så skickas manuskriptet ändå ut till de externa granskarna, men en punkt om att följa guiden kommer att tillfogas granskningsrapporterna. Ett följebrev kan bifogas om det finns ytterligare information som författarna önskar att framföra, men ett följebrev är inget krav.

Vi använder samma guide för att utforma artiklar och word mall som Svensk Genealogisk Tidskrift. (En word-mall för SHS är under utveckling och kommer att göras tillgänglig inom kort). Ett råd är att använda dessa redan från starten i utformningen av ett manuskript oavsett vilken tidskrift som artikeln skickas till.

En del saker skiljer från Svensk Genealogisk Tidskrift och de redovisas här:

Abstrakt

Ett manuskript ska innehålla ett abstrakt som ger en kort beskrivning av arbetet inklusive både arbetets syfte och mål samt de viktigaste resultaten. I tillägg ska personer och platser som är centrala för arbetet omnämnas i ett abstrakt då ett abstrakt kommer att vara tillgängligt i en del databaser och register där hela artikeln inte kommer att vara tillgänglig. Ett abstrakt ska inte innehålla några fotnoter eller källhänvisningar och förkortningar bör undvikas. Ett abstrakt placeras i starten på artikeln efter titel och namn på författaren men innan artikelns text. Abstraktet ska också läggas in i webb-formuläret när artikeln skickas in. Dess maximala längd är 250 ord, vilket kontrolleras av webbformuläret, men en längd på 100-150 ord borde normalt sett vara tillräckligt. Det bör också noteras att ett abstrakt är en beskrivning av artikelns innehåll och inte en sammanfattning.

Författarbiografi och kontaktinformation

Ett manuskript ska inte innehålla författarbiografier då författarens namn länkas till författarens användarprofil. Vi rekommenderar därför att författare lägger till en biografi, inklusive ett foto, i sin användarprofil. Också kontaktinformation, som till exempel epost-adress, bör finnas i användarprofilen och inte i artikeln. På detta sätt kan biografi och kontaktinformation uppdateras och hela tiden vara riktig.

DNA data och personlig integritet

[Att skrivas]

Intressekonflikter

Författare som har någon form av intressekonflikt, till exempel en stark koppling till eller finansiellt stöd från ett företag, måste deklarera detta vid inskickandet av manuskriptet och det måste framgå i den publicerade artikeln.