Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Jag försäkrar att jag har tillstånd från alla medförfattare att skicka in denna versionen av manuskriptet och att jag är talesperson för författarna under granskningsprocessen och vidare efter det. Alla medförfattare är kvalificerade som medförfattare enligt tidskriftens Redaktionella Riktlinjer och har gett sitt tillstånd att vara medförfattare på det inskickade manuskriptet.
  • Det submittade manuskriptet har inte publicerats tidigare, inte heller är det under värdering hos en annan tidskrift. Om manuskriptet har gjorts tillgänglig i ett preprint-arkiv, så ska det omnämnas i ett följebrev till Redaktören. Om det inskickade manuskriptet har ett betydande överlapp med tidigare publicerat material, till exempel en kort populärvetenskaplig artikel, så ska det nämnas både i manuskriptet och i ett följebrev till Redaktören.
  • Det material i manuskriptet, till exempel fotografier, som någon annan författarna har upphovsrätt (copyright) till har identifierats, kredit har getts i manuskriptet och tillstånd har inhämtats från upphovsrättsinnehavarna innan manuskripet skickas in.
  • Påståenden i manuskriptet understöds av referenser till originalkällor. Kredit ges till publicerad litteratur relevant för arbetet. Alla referenser i texten återges i listor med källor och litteratur mot slutet av manuskriptet.
  • Alla tabeller och figurer refereras till i texten och är inkluderade i manuskriptet på ungefär riktig plats.
  • För DNA-resultat så följs tidskriftens riktlinjer med speciell hänsyn till personlig integritet för levande och nyligen avlidna personer.

Riktlinjer för författare

För författarinstruktioner, se Författarintruktioner

Integritetspolicy

Tidskriften hanterar registrerade namn och epost-adresser enbart f¨ör att drifta tidskriften. Personlig information vill inte anv¨ändas för något annat syfte eller delas med någon annan aktör. Läs hela vår integritetspolicy.