Policy för öppen tillgång

Allt publicerat innehåll i Släkthistoriska Studier ges ut med omedelbar öppen tillgång vilket betyder att användare inte behöver betala eller registrera sig för att läsa innehåll.

Författare till innehåll publicerat i Släkthistoriska Studier behåller upphovsrätten till sina verk.

Artiklar i Släkthistoriska Studier publiceras under villkoren i en Creative Commons-licens (CC BY 4.0), som tillåter användning, nedladdning, distribution, länkning till och reproduktion i vilket medium som helst, förutsatt att originalverket är korrekt citerat. Licens- och upphovsrättsinformation anges på webbsidan för varje artikel.

Släkthistoriska Studier tar inte ut några avgifter för författare eller publicering.

Författare uppmuntras att deponera den slutgiltiga publicerade versionen av sin artikel för självarkivering (författarens personliga webbplats) och/eller arkivering i ett institutionellt arkiv omedelbart efter publicering.