Redaktion

Redaktör

Per-Olof Åstrand (kontakt: shs@genealogi.net)

Genealogiska Föreningen

Redaktionsmedlemmar

Staffan Betnér

Genealogiska Föreningen

Eva Dahlberg

Föreningen DIS; Genealogiska Föreningen

Stina Loo

Lunds Släktforskarförening

Torbjörn Näs

Ovansiljans Släktforskare